Stelling: ‘Mannen moeten meer gaan parttimen’

Vrouwen zouden meer uren betaald moeten werken, maar tegelijk moeten we allemaal meer zorgen voor kinderen en ouderen. De directeur van het SCP waarschuwt dat zorg te veel bij vrouwen op het bordje terecht komt. Moeten mannen meer gaan parttimen?

Verdeling zorg en werk zit scheef, zegt het SCP. In een opiniestuk in het FD betoogt directeur Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de verdeling werk en zorg nog steeds scheef zit tussen mannen en vrouwen. Ook op het WOMEN Inc. congres met werkgevers, overheidsorganisaties en koningin Máxima was het thema onlangs die scheve verdeling.

IPutters zet in het FD een paar cijfers op een rij:

  • 65 procent van de zorg komt nog steeds voor rekening van vrouwen
  • 90 tot 95 procent van de mannen blijft na de geboorte van het eerste kind evenveel werken
  • 74 procent van de werkende vrouwen heeft een baan van minder dan 35 uur per week
  • 60 procent van de mantelzorgers vrouw is en 40 procent man

‘Het is dus niet zo dat mannen het af laten weten’, zegt Putters, ‘maar vrouwen nemen de mantelzorg wel beduidend vaker op zich. Dat heeft veel te maken met het feit dat vrouwen een flexibelere agenda hebben door hun deeltijdbaan, terwijl mannen vaker een fulltime baan hebben.’

Marike Knoef, econoom en medewerkers onderzoeksprogramma hervorming sociale zekerheid aan de Universiteit Leiden:
‘Onderzoek met Australische data laat zien dat wanneer een vrouw meer gaat werken, haar huishoudelijke taken nauwelijks minder worden (Booth en Van Ours, 2009). Wanneer in een gezin de vrouw meer betaalde arbeid gaat verrichten, neemt de man dus nauwelijks een groter deel van het huishouden voor zijn rekening. De macht der gewoonte is groot.’

“Kunnen de dochters niet helpen zorgen? Vragen ze vaak”
‘In Nederland werkt in 37 procent van de paren de man voltijds en de vrouw in deeltijd. Andersom is dit maar twee procent! Het aantal paren waarin beide partners in deeltijd werken is nauwelijks toegenomen de afgelopen tien jaar (van 5,5 procent in 2004 naar zeven procent in 2014). Wanneer ik lees dat bij de ‘keukentafelgesprekken’ in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning vooral naar de hulp van dochters gevraagd wordt en veel minder naar de hulp van zoons dan schrik ik daar van. Op deze manier zullen sociale normen nooit veranderen en komt de gewenste participatiesamenleving te veel op de schouders van vrouwen terecht. Wanneer mannen zien dat belangrijke personen in hun sociale omgeving meer zorg geven kan de sneeuwbal gaan rollen.’

Sven Bontje, beleidssecretaris sociale zaken bij ondernemersorganisatie VNO-NCW
‘De roep om meer en ruimere verlofregelingen is wat ons betreft niet de manier. Er zijn nu al veel van dit soort regelingen, waarvan werknemers maar beperkt gebruikmaken. Meer in het algemeen is het onverstandig om bij wet te zoeken naar manieren om minder te werken.

In de regel maken werkgever en werknemer samen afspraken over de combinatie van arbeid en zorg. En dat gebeurt doorgaans naar tevredenheid van beide partijen. Aan het gesprek op de werkvloer gaat het gesprek aan de keukentafel vooraf. Nu zien we nog te vaak dat dat gesprek niet plaatsvindt en dat het ‘dus’ de vrouw is die zorgtaken op zich neemt.’

Die vanzelfsprekendheid heeft verschillende nadelige gevolgen. Zo kan het tot overmatige stress bij vrouwen leiden, met op termijn uitval tot gevolg. Ook betekent al dat zorgen iets voor de carrières van vrouwen. Het belemmert de doorstroom naar de top, zorgt ervoor dat talenten onbenut blijven en zit financiële onafhankelijkheid in de weg. Daaruit volgt echter niet dat mannen dan ook maar massaal moeten gaan ‘deeltijden’.

“Nog minder werken is niet de oplossing”
‘In vergelijking met andere landen werkt de Nederlandse werknemer al weinig. Nog minder werken is daarom niet de oplossing. VNO-NCW en MKB-Nederland zien liever dat slimmer wordt gewerkt. Wie kent het niet: kinderen halverwege de middag van school halen, tijdens kantooruren naar het gemeentehuis om je rijbewijs te verlengen. Een ouderwets ingerichte samenleving houdt een ouderwetse rolverdeling in stand. Als werkgevers, werknemers en de overheid daar serieus mee aan de slag gaan, hebben zowel mannen als vrouwen daar baat bij. En dan is wat het kabinet wil – meer werken én meer zorgen – mogelijk, zonder dat vrouwen voor de extra last opdraaien.’

Reinier Castelein, voorzitter vakbond De Unie, voorzitter Netwerk Zelfstandig Werkenden
‘Het zou fijn zijn als mannen meer tijd aan zorg kunnen besteden, maar ik snap de reflex bij stellen die een kind krijgen om de partner die het meest verdient niet te laten parttimen. Helaas is dat in veel gevallen de man. Je kunt je wel afvragen of je daarmee niet in stand houdt dat vrouwen minder blijven verdienen omdat ze hun carrière op een lager pitje zetten om te gaan zorgen. Dé oplossing voor een betere, eerlijkere verdeling tussen werk en zorg zit niet denk ik niet eens per se in meer parttime werkende mannen, maar in een andere inrichting van alles in de maatschappij rondom kinderen ‘

“Overal flexibiliteit, maar alles rond kind en school zit muurvast”
‘Consutatiebureaus, scholen, dokters, sportclubs en hobby’s, daar zit weinig flexibiliteit in openingsuren. Waarom kan je niet ‘s avonds met je kind naar de tandarts? Scholen zouden meer totaalloketten moeten worden, met voorschoolse en naschoolse opvang, meer mogelijkheden tot overblijven, met misschien ook sportclubs erbij, zodat je daar niet apart heen hoeft te rijden, met geestelijke zorg, voor als als je kind ondersteuning nodig heeft. En waarom investeren we niet weer in het schoolzwemmen? Dan valt die zorg ook weer bij ouders weg. De vakantiepiek in Nederland is nog steeds ingericht op de agrarische samenleving. Het is dus niet alleen een werkgevers- en werknemersverantwoordelijkheid, ik denk dat een betere verdeling tussen zorg en werk vooral zit in het beter ondersteunen van de gezinsfase. Overal wordt gevraagd om flexibiliteit, maar daar zit alles nog muurvast.’

Lees SCP publicatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s