Tijdelijke arbeidscontracten nadelig voor zwangere vrouwen in de wetenschap

Vrouwelijke onderzoekers willen een eerlijke kans om hun onderzoek te continueren af te ronden.18% van de hoogleraren vrouw.

Gebrekkige doorstroom
De gebrekkige doorstroom van vrouwen binnen de wetenschap ziet de minister ook als een probleem, dat snel dient te worden verbeterd. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd als student (53,4% van de afgestudeerden is vrouw, hoewel het percentage in sommige studierichtingen nog steeds beperkt is), maar bij elke volgende stap neemt het aantal vrouwen af. Bij elke tussenstap tussen de promotie en het hoogleraarschap kunnen er barrières zijn voor de doorstroming van vrouwen.

Petitie
Vrouwelijke onderzoekers boden op 21 juni jl. tijdens het VSNU cafe een petitie aan, waarbij ze het verzoek deden om wetenschappelijk onderzoeksters die door zwangerschap hun contracttijd niet optimaal konden invullen een contractverlenging van 1 jaar aan te bieden.

De duur van een wetenschappelijk onderzoekscontract is doorgaans per functie bepaald.

  • Tenure track – 5 tot 7 jaar, financiering door universiteit.
  • Postdoc  – contracten van 2 tot maximaal 4 jaar, vaak door derden gefinancierd.

Er wordt door het UWV wel een uitkering bij zwangerschap verzorgt. De oproep is deze uitkering te gebruiken voor verlenging van het contract of voor vervanging.

WWZ
Ook aanpassing van de Wet werk en zekerheid  wordt gevraagd, waardoor universiteiten de mogelijkheid krijgen contracten te verlengen.  Verlenging van het contract leidt nu tot een  arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dat willen de universiteiten niet.

Onderzoek naar de doorstroom van vrouwen in de wetenschap laat zien dat een groot aantal factoren hierbij een rol speelt. Een belangrijke oorzaak is bijvoorbeeld de “unconscious bias” bij zowel mannen als vrouwen, waarbij mannen onterecht meer geschikt worden geacht voor hogere wetenschappelijke functies. Andere oorzaken zitten bijvoorbeeld in het taalgebruik bij vacatureteksten en de criteria waarop onderzoekers bij de aanvraag van een beurs worden beoordeeld. Alle betrokken partijen, waaronder de VSNU en individuele universiteiten, werken er actief aan meer zicht te krijgen op de oorzaken die per universiteit een rol spelen en de maatregelen die succes hebben.

Minister OCW
De minister  van OCW heeft recent met alle rectores magnifici van de universiteiten afspraken gemaakt over een goede monitoring van de ontwikkelingen. Ook stimuleert zij  universiteiten om van elkaars good practices te leren. Denk hierbij aan het aanstellen van chief diversity officers, die een juiste verhou-ding tussen mannen en vrouwen in de gaten houden. Deze maatregelen dragen eraan bij dat kweekvijvers van bekwame vrouwen substantieel worden vergroot, waar alle universiteiten uit kunnen putten.


Bronnen:

Volkskrant 19 juli 2016 

Kamervragen van de leden PiaDijkstra en Van Meenen (beiden D66) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat zwangere vrouwen onderzoekstijd verliezen (ingezonden 21 juli 2016).; Antwoord

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s