Een bittere pil, abortus

Minister Edith Schippers (VWS) wil graag dat het aantal abortussen daalt. Zij roept daarom de hulp van huisartsen in. Hoewel Nederland in internationaal opzicht volgens haar een laag abortuscijfer heeft, vindt ze toch dat te véél vrouwen abortus laten plegen. Dat zegt Schippers in een interview in de eindejaar bijlage van het Nederlands Dagblad.

 

Waardeoordeel
De minister van VWS geeft daarmee voor het eerst een waardeoordeel over het aantal abortussen in Nederland.
‘We doen veel aan voorlichting en preventie. Als je vervolgens naar dat cijfer van ongeveer 27.000 abortussen per jaar kijkt, dan schrik ik daar wel van’, aldus de bewindsvrouw. Boven op de 27.000 abortussen bij Nederlandse vrouwen, komen nog enkele duizenden abortussen die buitenlandse vrouwen in Nederland laten verrichten”.

Visie  abortusarts
Annet Jansen*, voorzitter van het Ned. Genootschap van Abortusartsen, heeft haar twijfels. Het lijkt net of de minister denkt dat vrouwen niet heel goed zelf weten als ze voor een abortus komen. Het aantal is al jaren stabiel. Bij vrouwen jonger dan negentien is het de afgelopen vijf jaar met 25 procent gedaald. Alleen bij vrouwen tussen de 29 en 34 zien we de laatste jaren een lichte stijging, 7 procent.

Waar wel wat te winnen valt, is het aantal vrouwen dat meerdere keren een abortus pleegt, denkt Annet: “In ongeveer een derde van de gevallen gaat het om recidivisten. Dat aandeel is hoog. Duidelijke voorlichting over en de beschikbaarheid van anticonceptie lijkt me daarom belangrijker.” Maar het totale aantal blijft dus hetzelfde of daalt licht.

Nu valt het gebruik van de abortuspil tot een zwangerschapsduur van zes weken en twee dagen onder de overtijdbehandeling. Dat stamt nog uit de tijd dat je voor die zes weken een zwangerschap niet met zekerheid kon vaststellen. De minister wil alle vormen van zwangerschapsafbreking onder de wet brengen en alle huisartsen een vergunning geven om de abortuspil voor te schrijven. Als de huisartsen aan alle zorgvuldigheidseisen voldoen, dan heb ik daar geen bezwaar tegen.

Rol huisarts
Minister Schipper wil dat de huisarts zich gaat bemoeien met de abortusvraag. Haar mening is dat vrouwen anoniem de abortuskliniek binnen gaan. Ook de huisarts zou een abortuspil mogen voorschrijven.

Volgens Annet is het 10 minutenconsult van de huisarts onvoldoende om de wens van de vrouw te horen en te begeleiden. Of het goedkoper wordt als de huisartsen een grotere rol krijgen?  Er moet toch een echo worden gedaan en daarvoor moet een vrouw weer worden doorverwezen.

Overigens worden vrouwen vaak door de huisarts verwezen naar de abortuskliniek.

Huisarts in de Waz-systeem
De vraag of het voorschrijven van de abortuspil door de huisarts past in het systeem van de Waz, Wet Afbreking zwangerschap, moet worden beantwoord in het licht van een belangrijke doelstelling van deze wet, namelijk het recht van de vrouw op hulp bij een ongewenste zwangerschap. Er zullen vrouwen zijn die zich, vanwege het precaire karakter van een ongewenste zwangerschap, juist liever niet tot de eigen huisarts willen wenden, maar de voorkeur geven aan het rechtstreekse contact met een instelling die een Waz-vergunning heeft. Aangenomen moet echter worden dat veel vrouwen een zodanige vertrouwensband met hun huisarts hebben dat zij juist wel een beroep op de eigen huisarts zullen willen doen. In die gevallen kan de mogelijkheid voor de huisarts om de abortuspil te kunnen verstrekken een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de belangrijkste doelstelling van de wet, het beschikbaar en toegankelijk maken van hulpverlening  bij abortus.(Legemaate, J, (hoogleraar gezondheidsrecht  UvA) De huisarts en de abortuspil:.een grens over? AA20160887)

 

*Annet Jansen is lid van Soroptimistclub Hoorn e.o.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s