Hét kan wél, daar twijfelt vrouw@lert niet aan!

De ondertekenaars van de “Charter Talent aan de Top” doen er veel aan om hun vrouwenquota te halen. Uit de nieuwe monitor 2017, blijkt dat het deze ondernemingen aardig lukt. Met de prikkelende titel ‘Het kán wel’ wordt in de monitor duidelijk gemaakt dat vooral de ondertekenaars van de charter, koploper zijn.  Op dit moment zijn er 262 ondernemingen die getekend hebben voor de charter. Ieder jaar wordt gemonitord of zij hun belofte waar (gaan) maken. Het wettelijke streefcijfer is 30% m/v verdeling in bestuur en toezicht.

Monitor 2017

  • 36, 9 % vrouwen hebben zitting in een Raad van Commissarissen
  • 27,2 % is lid van een Raad van Bestuur.

Het gaat de betere kant op, maar het kan natuurlijk altijd beter. Daarom blijft Caroline Prinsen, voorzitter van de commissie zich hard maken voor het quotum. Zij is van mening dat er meer bedrijven geprikkeld moeten worden om meer vrouwen op topposities te benoemen.

Subtop
Voor de doorstroming naar de top is het echter van belang dat de ontwikkeling van het aandeel vrouwen in de subtop gelijke tred houdt met het aandeel in de top. Doordat het aandeel vrouwen in de top meer toeneemt dan het aandeel vrouwen in de subtop, is het reservoir om topvrouwen uit te selecteren de laatste jaren naar verhouding steeds iets kleiner geworden. In 2008 is het aandeel vrouwen in de subtop nog bijna tweemaal zo groot als in de top: voor elke 6 vrouwen in de top zijn er 10 vrouwen in de subtop. In 2017 geldt dat voor elke 8 vrouwen in de top er 10 vrouwen in de subtop zijn. De kweekvijver is dus in de loop van de tijd kleiner geworden. Wel geldt dat voor elke vrouw in de top er nog altijd meer potentieel aan vrouwen in de subtop beschikbaar is.

Culturele diversiteit
Een variant op talent naar de Top. Door het succes van het Charter Talent naar de Top verzochten ondertekenaars, stakeholders en rolmodellen om deze expertise ook in te zetten om de culturele diversiteit (werknemers met een niet-Westerse migratieachtergrond) aan de top te bevorderen.

Special awards
De organisaties ABN AMRO, Allen & Overy, gemeente Amsterdam, de Rijksoverheid, van der Laan &Co en nieuwkomer Lidl, die in 2017 als eerste supermarktketen het charter ondertekend, kregen een bijzondere award toegekend. Behaald vanwege hun uitzonderlijke prestaties op het gebied van m/v-diversiteit.

Gezondheidszorg
Traditioneel zijn er in de gezondheidszorg veel vrouwen werkzaam. Er is eens een tijd geweest dat de man, toen nog vaak schaars in dit vakgebied tot hoofdverpleegkundige werd benoemd. Inmiddels staan de vrouwen hun mannetje. Bij artsen, medisch specialisten is er ook een opmars van vrouwen. Volgens de monitor hebben het AmsterdamUMC en UMC Utrecht het hoogste aantal vrouwelijke medisch specialisten. Een derde van de afdelingshoofden en hoogleraren in deze UMC’s is vrouw. Het AMC was eind 2017 koploper met 29,3 procent vrouwen aan de top van de specialisten, gevolgd door UMCU met 24,5 procent. En ook in de Raden van Bestuur zijn vrouwen in functie. De umc’s leverden niet alleen het aantal topvrouwen voor de categorie medisch specialisten, maar ook voor de groep wetenschappelijke functies en voor overige functies aan. In die laatste groepen zijn vrouwen nog beter vertegenwoordigd.

_______________________________________________________________________

Bronnen:

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s