Vrouwen belaagd #ikpikhetniet

De #Metoo berichten verspreiden zich nog steeds als een inktvlek. Nu ligt de gezondheidszorg weer onder het vergrootglas. Studenten geneeskunde, aiossen, promovendi, allemaal verkeren ze in een gezag afhankelijke positie en daardoor lijkt het of de baas niet geremd wordt door, … zijn macht ongecontroleerd misbruikt.


(On) professionele habitus
Komt het omdat men in het verleden in een vergelijkbare vernederende situatie is beland? Zou je juist dan niet beter moeten weten?! Heb je in het verlengde van je artseneed ook niet een gelofte gedaan je ethisch op te stellen naar je meerdere, je mindere?

De vitale manier van denken en handelen van een beroep wordt in de praktijk overgedragen in het contact van degene die onderwijst met degene die leert. Hoe meer de regels van het spel geïnternaliseerd worden, hoe meer de leerling de wereld om zich heen als vanzelfsprekend ervaart. Dit is het socialisatieproces dat zich afspeelt tijdens de opleiding. (Witman, 2010)

Maar als jonge co’s bij de eerste kennismaking hun bhmaat moeten opgeven, dan lijkt mij toch een steekje los bij de opdrachtgever. Dat mag dan toch hard op gezegd worden. Ik ga ervanuit dat alle aanwezigen een witte jas droegen dus daarbij kun je niet zeggen dat men aanstootgevend gekleed was. (zie filmpje NOS)

Met name tijdens de klinische colleges – waar specialisten patiënten demonstreren – zien studenten al vanaf het eerste jaar voorbeelden van hoe dokters zich gedragen: naar patiënten, en naar collegae. Ze horen hoe een dokter tijdens een practicum tegen een slimme student zegt: ‘Jij bent zo slim, je wordt later vast internist en geen chirurg.’ (Witman, 2010)

Zwijgcultuur

Wil je ten koste van eigen bezoedeling je carrière opbouwen.

“Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om psychosociale arbeidsbelasting van de werknemer te voorkomen of te beperken en in dat kader maatregelen treffen om de werknemer te beschermen. Maatregelen die een werkgever kan treffen zijn bijvoorbeeld het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het vaststellen van een klachtenprocedure.”

Waarom durven toch zo weinig vrouwen ermee voor de dag te komen: Wel het verhaal vertellen aan de vertrouwenspersoon, dat lucht op, maar weigeren mee te werken aan verder onderzoek, misschien later als je de doctorsbul hebt ontvangen.

Volgens de respondenten die een seksueel grensoverschrijdende situatie meemaakten, deed of zei ruim de helft van de personen die dat gedrag vertoonden daarna niets. Ongeveer een kwart van de respondenten die iets meemaakten, meldt dat de persoon die over de grens ging de situatie naderhand bagatelliseerde. Een minderheid krijgt excuses aangeboden. Ook komt het vaak voor dat het grensoverschrijdende gedrag gewoon doorgaat. Bij een zéér kleine minderheid van de respondenten bracht de persoon die over de grens ging het zélf ter sprake.

Slechts in 10% van de gevallen worden meer stappen genomen, zoals het melden bij een leidinggevende. Nog minder mensen gaan richting een vertrouwenspersoon (minder dan 3%). ( Kneepkens, 2018)

Van verborgen naar open
Erkenning en waardering van het verborgen curriculum geeft de mogelijkheid in te grijpen op negatieve uitwassen en positieve kanten meer uitbaten. (Witman, 2010)

Infiltreren in het verborgen curriculum. Mentors per groep aan te wijzen, waar misstanden, #metoo’s gemeld kunnen worden, die door hen in stafvergaderingen worden aangekaart.  Functioneringsgesprek niet alleen voor een vakgroepslid, maar voor de hele vakgroep instellen. Het is vaak makkelijker voor een ander op te komen, of als groep te opereren dan voor jezelf.

Marian Schumacher, Soroptimist

 

n.b. Vanochtend in het nieuws aanklacht tegen dirigent! etc etc

________________________________________________________________________

bronnen;

  • Kneepkens E, Pauw S. #MeToo: artsen gaan niet vrijuit: Hoe lager in de hierarchie, hoe groter het risico. Medisch Contact 6 juni 2018. Artikel ->
  • Lagro-Jansen T, van Son L, Teunissen D, (2018) Aanpak seksuele intimidatie vereist kordate actie. Medisch Contact 16 juli 2018. Artikel ->
  • Kamervragen: Vragen van de leden Van den Hul en Gijs vanDijk (beiden PvdA) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van artsen (ingezonden 6 juni 2018).  Antwoord ->
  • Witman, Y. Het verborgen curriculum, een onderschat fenomeen. M&O 2010:64:4 (juli/aug) pp. 21-35.

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s