Kandidaten gezocht met hart voor vrouwenvoetbal

Wij van Soroptimistclub Hoorn e.o. hebben wel wat met vrouwenvoetbal. Samen met de regioclubs organiseerden wij een aantal jaar geleden de actie ‘Wij spelen de bal’, waarmee we geld ophaalden voor straatmeisjes in Colombia. Sindsdien zit vrouwenvoetbal in de lift! Heb jij ook iets met vrouwenvoetbal? Dan ben je misschien geïnteresseerd in onderstaande interessante vacatures…

Bovenklassefeminisme: ‘de mythe van de gemaakte vrouw’

Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de UvA, spreekt zich in zijn pamflet ‘De mythe van de gemaakte vrouw’ uit tegen wat hij noemt ‘bovenklassefeminisme’. “Geëmancipeerd vinden wij iemand die roept ‘drukdrukdruk’ te zijn, werkweken van tachtig uur maakt en aan het einde van de week bekaf neerploft,” aldus Engelen in Het Parool. “Het feminisme…

Vrouwen als elkaars versterker

Vrouwen worden vaker in rede gevallen en ze krijgen ook minder waardering voor hun bijdrage in teamverband. Beide problemen worden veroorzaakt door gender bias: de – vaak onbewuste – neiging meer waarde te hechten aan de daden en woorden van mannen dan aan de daden en woorden van vrouwen. Witte Huis In het Witte Huis…

Marilyn Monroe in de Nieuwe Kerk

  Op 1 oktober 2016 is in de Nieuwe Kerk te Amsterdam de tentoonstelling 90 jaar Marilyn. Omzien naar een iconische vrouw geopend. Waarom spreekt Marilyn nog steeds tot de verbeelding?  Hoe kan het na al die jaren dat een aureool om haar persoon geplaatst wordt in deze kerk. Is het haar opwaaiende jurk, die…

Tijdelijke arbeidscontracten nadelig voor zwangere vrouwen in de wetenschap

Vrouwelijke onderzoekers willen een eerlijke kans om hun onderzoek te continueren af te ronden.18% van de hoogleraren vrouw. Gebrekkige doorstroom De gebrekkige doorstroom van vrouwen binnen de wetenschap ziet de minister ook als een probleem, dat snel dient te worden verbeterd. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd als student (53,4% van de afgestudeerden is vrouw, hoewel het percentage…

Stimuleringskorting voor vrouwelijke ondernemers op handelsmissie

Het blijkt dat vrouwen relatief minder internationaal ondernemen dan mannen. Ook nemen ze minder deel aan handelsmissies onder leiding van een bewindspersoon (economische missies). Ieder jaar vindt een groot aantal (economische) handelsmissies plaats met als doel de betrekkingen tussen beide landen te onderstrepen en de basis te verstevigen voor toekomstige samenwerking. Om te stimuleren dat…

3,9 miljoen vrouwen hebben betaald werk

Van de 12,7 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar had 65,7 procent in april een betaalde baan. Daarvan hebben 3,9 miljoen vrouwen een betaalde baan. 2,2, miljoen vrouwen zijn nog op zoek. (CBS) Jonge vrouwen 15-27 jaar Het beroepsniveau van jonge vrouwen  (15 tot 27 jaar ) die in deeltijd werken is gemiddeld…