Tijdelijke arbeidscontracten nadelig voor zwangere vrouwen in de wetenschap

Vrouwelijke onderzoekers willen een eerlijke kans om hun onderzoek te continueren af te ronden.18% van de hoogleraren vrouw. Gebrekkige doorstroom De gebrekkige doorstroom van vrouwen binnen de wetenschap ziet de minister ook als een probleem, dat snel dient te worden verbeterd. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd als student (53,4% van de afgestudeerden is vrouw, hoewel het percentage…

Stimuleringskorting voor vrouwelijke ondernemers op handelsmissie

Het blijkt dat vrouwen relatief minder internationaal ondernemen dan mannen. Ook nemen ze minder deel aan handelsmissies onder leiding van een bewindspersoon (economische missies). Ieder jaar vindt een groot aantal (economische) handelsmissies plaats met als doel de betrekkingen tussen beide landen te onderstrepen en de basis te verstevigen voor toekomstige samenwerking. Om te stimuleren dat…

3,9 miljoen vrouwen hebben betaald werk

Van de 12,7 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar had 65,7 procent in april een betaalde baan. Daarvan hebben 3,9 miljoen vrouwen een betaalde baan. 2,2, miljoen vrouwen zijn nog op zoek. (CBS) Jonge vrouwen 15-27 jaar Het beroepsniveau van jonge vrouwen  (15 tot 27 jaar ) die in deeltijd werken is gemiddeld…

App naar de top

Op zoek naar een functie in de top van het bedrijfsleven? Minister Bussemaker (Emancipatie) lanceert een app waarin alle vrijkomende stoelen in de boardrooms van de tweehonderd grootste Nederlandse bedrijven op een rijtje staan. Meer vrouwen op topposities Diversiteit is van belang voor een economie waarin vernieuwing en creativiteit cruciaal zijn voor groei en ontwikkeling.…