Blinde vlek voor de vrouw: app m/v

Iedereen denkt anders over het gebruik van een app. In de gezondheidszorg is er een discussie gaande over de betrouwbaarheid van de app en de toegevoegde waarde ervan voor de volksgezondheid. Big data laat gender zien Verschillen tussen mannen en vrouwen zouden in dit tijdperk van big data analyse simpel te achterhalen moeten zijn. Smartphones en…

Tuinronde Wieringen verlegt de grenzen

Op zondag 12 juni organiseert Soroptimistclub Wieringerland de 16e Tuinronde Wieringen. Een bijzonder jaar want op Wieringen opent de 100e deelnemende Wieringer tuin de poort en wordt de grens verlegd naar van Ewijcksluis. De verscheidenheid is opnieuw groot, van een tuin gelegen aan de rand van de Damsterberg met een prachtig uitzicht tot een tuin…

Aanvulling blog ‘Levenloos geboren kind in BRP’

Onlangs plaatsten we een bericht over de registratie van levenloos geboren kinderen in het BRP. Daarin vermeldden we de mogelijkheid die de wet biedt voor het opmaken van een aktes van geboorte en overlijden voor een levenloos geboren kind. We werden erop gewezen dat die aktes echter niet leiden tot opname in het BRP. Het…

Godin&Training groot succes!

Afgelopen week organiseerden wij de Godin&Training. Een succesvolle avond, waar je via diverse kanalen over kunt lezen: In het Noord-Hollands Dagblad stond een artikel – klik op het beeld Op onze Facebookpagina staan foto’s – klik op het beeld   En op Live Green Magazine staat een ervaringsverhaal én kun je het boek ‘Typisch Jij’…

Digibeettijd voorbij: ICTkloof m/v geslecht

Vrouwen die goed thuis zijn in de digitale wereld verkleinen de huidige kloof tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Het niveau waarop digitale technologieën worden omarmd om meer kennis te vergaren, verbinding te maken en grotere effectiviteit te bewerkstelligen, speelt een sleutelrol bij de positieverbetering van vrouwen. Op die manier wordt het speelveld van…

adobestock_michaeljung

Soroptimisme: Na 90 jaar is aandacht voor positieverbetering van vrouwen nog steeds nodig

Weet jij eigenlijk wat het Soroptimisme precies inhoudt? Vast niet. En dus is het tijd om daar verandering in te brengen. Want Soroptimist International is de belangrijkste vrouwelijke serviceclub in de wereld. De reden van ons ontstaan is vandaag de dag nog altijd relevant. Het Soroptimisme zou nooit zijn ontstaan zonder tijden van oorlog of…

Female Index

Nederlandse Female Board Index: cijfers vallen tegen

De Nederlandse Female Board Index© is een jaarlijks overzicht van vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Voor het aantal vrouwen in deze functies is een streefgetal gezet. En die cijfers vallen tegen! Als Soroptimisten proberen wij daar verandering in te brengen. Raden van Toezicht / Raden van Commissarissen bestaan voor 18 % uit…