Godin&Training groot succes!

Afgelopen week organiseerden wij de Godin&Training. Een succesvolle avond, waar je via diverse kanalen over kunt lezen: In het Noord-Hollands Dagblad stond een artikel – klik op het beeld Op onze Facebookpagina staan foto’s – klik op het beeld   En op Live Green Magazine staat een ervaringsverhaal én kun je het boek ‘Typisch Jij’…

Digibeettijd voorbij: ICTkloof m/v geslecht

Vrouwen die goed thuis zijn in de digitale wereld verkleinen de huidige kloof tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Het niveau waarop digitale technologieën worden omarmd om meer kennis te vergaren, verbinding te maken en grotere effectiviteit te bewerkstelligen, speelt een sleutelrol bij de positieverbetering van vrouwen. Op die manier wordt het speelveld van…

adobestock_michaeljung

Soroptimisme: Na 90 jaar is aandacht voor positieverbetering van vrouwen nog steeds nodig

Weet jij eigenlijk wat het Soroptimisme precies inhoudt? Vast niet. En dus is het tijd om daar verandering in te brengen. Want Soroptimist International is de belangrijkste vrouwelijke serviceclub in de wereld. De reden van ons ontstaan is vandaag de dag nog altijd relevant. Het Soroptimisme zou nooit zijn ontstaan zonder tijden van oorlog of…

Female Index

Nederlandse Female Board Index: cijfers vallen tegen

De Nederlandse Female Board Index© is een jaarlijks overzicht van vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Voor het aantal vrouwen in deze functies is een streefgetal gezet. En die cijfers vallen tegen! Als Soroptimisten proberen wij daar verandering in te brengen. Raden van Toezicht / Raden van Commissarissen bestaan voor 18 % uit…