‘Refugiées sur place’; verwesterde vrouwen

Vrouwelijke vreemdelingen die verwesterd zijn, er een levensstijl op na houden die niet getolereerd wordt in het land van herkomst, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op asiel in Nederland. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed op 21 november deze uitspraak. Rechtspraak Een jonge Afghaanse vrouw spande een procedure aan waarbij zij procedeerde over haar…

Vrouwen belaagd #ikpikhetniet

De #Metoo berichten verspreiden zich nog steeds als een inktvlek. Nu ligt de gezondheidszorg weer onder het vergrootglas. Studenten geneeskunde, aiossen, promovendi, allemaal verkeren ze in een gezag afhankelijke positie en daardoor lijkt het of de baas niet geremd wordt door, … zijn macht ongecontroleerd misbruikt. (On) professionele habitus Komt het omdat men in het…

Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen

Het is nauwelijks te begrijpen dat het in 2018 allerminst vanzelfsprekend is dat mannen en vrouwen hetzelfde betaald krijgen voor hetzelfde werk. Sterker nog, vrouwen krijgen gemiddeld gezien flink minder betaald. WomenInc en Loonwijzer berekenden dat een vrouw in haar werkende leven 300.000 euro minder verdient dan een man. Om hetzelfde salaris te verdienen moeten…

Loonkloof bij BBC

De vrouwen van de BBC eisen dat er snel iets gedaan wordt aan de grote verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen bij de Britse omroep. In een brief aan hun baas geven ze aan dat dit een kans is om met krachtige en luide stem voor alle vrouwen op te komen. Vorige week bleek…

Doolhof in papierwinkel; vrouwenopvang

De Nationale ombudsman heeft in kaart gebracht tegen welke (financiële) knelpunten vrouwen aanlopen bij de instroom, tijdens het verblijf en bij de uitstroom uit een vrouwenopvanglocatie. Bij binnenkomst moeten vrouwen allerlei (financiële) papieren ondertekenen, terwijl ze nauwelijks besef hebben van de inhoud en de consequenties. Ook ontvangen zij vaak geen beschikking waardoor zij vaak niet…

Zusters voor het beste: Internationale Vrouwendag

Het is alweer even geleden: Internationale Vrouwendag. Op 8 maart was er over de hele wereld weer extra aandacht voor de vrouw. Maar weet jij eigenlijk waarom en wat we precies vieren?  De Metrokrant legde het haarfijn uit. De geschiedenis van Internationale Vrouwendag begint bij de Duitse politica Clara Zetkin. Zij streed voor vrouwenrechten in…

“Do one thing every day that scares you”

Deze uitspraak is van Eleanor Roosevelt, de voormalige First Lady van de Verenigde Staten van Amerika. Onder haar leiding werd in 1948 de Verklaring voor de Rechten van de Mens opgesteld door de Verenigde Naties. Zij had als opdracht een tekst te maken die aanvaard kon worden door alle mensen ongeacht nationaliteit, religie, levensbeschouwing of…

25 November internationale dag voor uitbanning geweld tegen vrouwen

De Verenigde naties  heeft 25 november uitgeroepen tot  ‘International Day for the Elimination of Violence against Women. “Violence against women and girls is a human rights violation, public health pandemic and serious obstacle to sustainable development. It imposes large-scale costs on families, communities and economies. The world cannot afford to pay this price.” — Ban…