Female Index

Nederlandse Female Board Index: cijfers vallen tegen

De Nederlandse Female Board Index© is een jaarlijks overzicht van vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Voor het aantal vrouwen in deze functies is een streefgetal gezet. En die cijfers vallen tegen! Als Soroptimisten proberen wij daar verandering in te brengen. Raden van Toezicht / Raden van Commissarissen bestaan voor 18 % uit…